عکس: پرجمعیت‌ترین خانواده جهان

این خانواده نوزده نفری، پرجمعیت‌ترین خانواده جهان شناخته شده‌اند.