روایتی جدید از قرآن در آمریکا !

به گزارش خبرگزاری آریا، یک غیر مسلمان در آمریکا روایت جدیدی از قرآن منتشر ساخته است! این کتاب 800 صفحه است و800 دلار قیمت دارد.

فرد مذکر گفته من برای فهم بیشتر مخاطبین این کتاب را آماده سازی و احادیثی هم به آن اضافه کرده ام!