توليد انبوه موشک حرارتي هوا به هوا ایرانی

فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: موشک هاي حرارتي هوا به هواي جديد ساخت ايران براي توليد انبوه به بخش صنايع داخلي وزارت دفاع سپرده شده است.

امير سرتيپ خلبان “حسن شاه صفي” در گفت وگو با ايرنا، با اعلام توليد انبوه موشک هاي هوا به هوا در وزارت دفاع، افزود: طراحي انواع هواپيماهاي رادار گريز در نيروي هوايي ارتش پايان يافته و اين هواپيماها هم اکنون در مرحله ساخت نمونه اوليه آن البته در حجم کوچکتر است.

وي با تاکيد بر اينکه اين هواپيماها پس از انجام آزمايش هاي لازم وارد بخش واقعي تر خواهند شد، ادامه داد: اميدواريم بخش تحقيقاتي اين کار تا پايان سال جاري به اتمام برسد و سپس وارد بخش توليد شويم.

شاه صفي اظهار داشت: البته تلاشگران جهاد خودکفايي نيروي هوايي ارتش هم اکنون در حال ساخت نمونه کوچک اين هواپيماي رادار گريز هستند.

وي همچنين با اشاره به پايان آزمايش موشک هاي حرارتي هوا به هواي جديد ساخت ايران، تصريح کرد: اين موشک، يکي از موشک هاي هوا به هواي حرارتي است که ساخت آن در نيروي هوايي ارتش انجام شده است.

فرمانده نيروي هوايي ارتش با تاکيد بر اينکه تست گرم اين موشک در ميادين نظامي صورت گرفته است، گفت: اين موشک از طريق يک هواپيما به سمت هدف شليک مي شود و آنرا تعقيب مي کند تا به جسم مورد نظر برخورد کند.

وي با اعلام اينکه موشک حرارتي هوا به هواي کنوني در رزمايش هاي مختلف به صورت ديگري نيز آزمايش شده است، ادامه داد: در بخش تحقيقات، نيروي هوايي ارتش کار خود را به اتمام رسانيده و هم اکنون براي توليد انبوه، اين موشک ها به صنايع داخلي وزارت دفاع سپرده شده است.

امير شاه صفي، برد اين موشک را بيش از 100 کيلومتر اعلام کرد و افزود: پرتاب اين موشک در آزمايش هاي مختلف با برد بيش از 40 کيلومتر بوده و با توجه به ارتفاع مي تواند افزايش يافته و تغيير کند.