برداشت حسینیان از اظهارات احمدی نژاد

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از صحبتهای رئیس جمهور این برداشت نمی شود که مترو تهران به دولت واگذار شود بلکه آقای احمدی نژاد خواستار رفع بحران فعلی مترو تهران بود.

به گزارش مهر روح الله حسینیان نماینده مردم تهران افزود: از اظهارات اخیر رئیس جمهور این استنباط نمی شود که مترو تهران باید به دولت واگذار شود بلکه آقای احمدی نژاد خواستار واگذاری شبکه های مترو شهر تهران برای رفع بحران فعلی آن بود و پس از رفع مشکلات مترو دوباره این ناوگان حمل و نقل عمومی در اختیار شهرداری تهران قرار می گیرد.

این اظهارات در حالی از سوی حسینیان مطرح می شود که سخنان دکتر احمدی نژاد درباره واگذاری مترو تهران به دولت و تغییر مدیریت آن با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است.

رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی تهران 20 با بیان اینکه ما باید مسئله مترو را از دوش تهران برداریم گفته بود تهران مسائلی دیگری نیز دارد که دولت برای آنها راهکار دارد و به زودی وارد عرصه می‌شود.