آزادي زندانيان سوري پس از 25 سال

در اقدامي كاملا مشكوك رژيم صهيونيستي 2 تن از اتباع سوريه را كه يه مدت 25 سال دربند اسرائيل بودند، آزاد كرد
” بشر سليمان المقت ” و ” عاصم محمود الولي ” دو تن از رهبران زندانيان سوريه هستند كه در جريان اشغال جولان توسط اسرائيل اسير شده بودند و روز گذشته در اقدامي كه سي ان ان ان را غير قابل تفسير خوانده ، بدون هيچ پيش آگاهي آزاد شدند.

تلويزيون رسمي سوريه ضمن اعلام خبر فوري آزادي اين دو تن افزود : زندانيان دربند اسرائيل بالغ بر 11 هزار نفر بوده و بايد تمامي كشورهاي جهان بويژه كشورهاي عربي براي بازگرداندن اين قهرمانان به وطن خود اقدام كنند.

خبرگزاري عربستان نيز اعلام كرد چنانچه آزادي زندانيان دربند اسرائيل به اين شيوه آغاز شود مي توان اينگونه تحليل كرد كه اسرائيل درحال عادي سازي روابط خود با همسايگان عرب است و ديپلماسي آزادي زندانيان را در پيش گرفته است تا از خود چهره انساندوستانه را نشان دهد.