غیبت ووشو در المپيك 2016

در اجلاس اكتبر 2009 كپنهاك، ووشو جزو رشته هاي مورد بررسي براي ورود به المپيك 2016 قرار ندارد.

به گزارش فارس، نشست هيات رئيسه اتحاديه ووشو آسيا برگزار شد كه حاضران در جريان آن پيرامون مسائل مهمي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

يوزاي چينگ، رئيس فدراسيون جهاني و آسيا ضمن خيرمقدم به حاضران درباره عملكرد يكساله فدراسيون جهاني و آسيايي توضيحاتي داد.

او تاكيد كرد در ديدارهايي كه با ژاك روگ، رئيس كميته بين المللي المپيك داشت، درباره برگزاري مسابقات جهاني جوانان ووشو همزمان با المپيك نوجوانان در سنگاپور به توافقات اوليه دست يافته است.

قرار است همانند المپيك 2008 پكن كه ووشو به شكل نمايشي برگزار شد در چارچوب المپيك نوجوانان جهان در سال 2010 به ميزباني سنگاپور، مسابقات جهاني اين رشته برگزار شود

يوزاي چينگ همچنين از عدم بررسي رشته ووشو در اجلاس كپنهاك خبر داد. بدين ترتيب ووشو جزو هفت رشته اي كه قرار است براي ورود به المپيك 2016 در اين جلسه بررسي شود، نخواهد بود.

در ادامه اين نشست موراوكا، دبير كل اتحاديه آسيا گزارشي از عملكرد يكساله اين اتحاديه ارائه داد.

چن گورونگ، رئيس كميته فني آسيا نيز زمان دقيق مسابقات ووشو بازي هاي آسيايي گوانگجو را از 22 تا 23 نوامبر سال 2010 اعلام كرد.

اين اجلاس در حاشيه مسابقات قهرماني جوانان آسيا در ماكائو برگزار شد.