استعفاي يكي ديگر از شاهزادگان آل سعود

منابع آگاه عربستاني اعلام كردند كه شاهزاده “متعب بن عبدالعزيز آل سعود”، وزير مسائل شهري و روستايي عربستان استعفاي خود را تحويل “ملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود” پادشاه عربستان سعودي داد. پادشاه سعودي نيز با صدور بيانيه‌اي رسمي، بلافاصله با استعفاي وي موافقت كرده و فرزند او را جانشين پدرش كرد.

در همين راستا يك منبع آگاه عربستاني به خبرنگار “شيعه آنلاين” گفت: حدود 3 ماه پيش و پس از وخيم تر شدن حال شاهزاده “سلطان بن عبدالعزيز آل سعود” وليعهد و وزير دفاع عربستان، پادشاه اين كشور شاهزاده “نايف بن عبدالعزيز آل سعود” وزير كشور فعلي را به عنوان گزينه اي براي جانشيني شاهزاده “سلطان” براي پست وليعهد انتخاب كرد. در همان زمان نيز مخالفت‌هاي بسيار زيادي از سوي شاهزادگان ميانه روي آل سعود با اين تعيين صورت گرفت زيرا شاهزاده “نايف” جزو شاهزادگان افراطي اين خاندان به شمار مي‌رود.

اين منبع آگاه در ادامه افزود: اعتراض پشت پرده اين دسته از شاهزادگان به تعيين شاهزاده “نايف” طي اين مدت همچنان ادامه داشت تا اينكه شاهزاده “متعب بن عبدالعزيز‌” وزير مسائل شهري و روستايي در اعتراض به عدم توجه پادشاه به مخالفت آنان با تعيين شاهزاده “نايف”، از پست خود استعفا داد. او از مدتها پيش و قبل از استعفا، در اعتراض به تعيين شاهزاده “نايف”، در جلسات كابينه دولت سعودي نيز شركت نمي كرد.

در همين حال اخبار رسيده از عربستان سعودي حاكي از آن است كه تعداد زيادي از شاهزادگان سعودي نيز در پي استعفاي شاهزاده “متعب” از وي حمايت كرده و مخالفت شديد خود با تعيين شاهزاده “نايف” به عنوان معاون وليعهد را اعلام كرده اند زيرا بدون شك طبق قانون عربستان، پس از مرگ وليعهد، معاونش جاي او را خواهد گرفت و پس از مرگ پادشاه نيز وليعهد پادشاه خواهد شد. بدين ترتيب كارشناسان مسائل سياسي عربستان پيش بيني كرده اند كه شاهزاده “نايف” طي كمتر از 3 سال ديگر پادشاه سعودي خواهد شد.

اين كارشناسان همچنين معتقدند استعفاي شاهزاده “متعب” و ديگر اعتراضات پشت پرده به تعيين شاهزاده “نايف”، نشان از افزايش شديد اختلافات ميان شاهزادگان آل سعود دارد از همين رو “ملك عبدالله بن عبدالعزيز” با هدف سرپوش گذاشتن و كوچك نشان دادن استعفاي شاهزاده “متعب” فورا شاهزاده “منصور بن متعب” پسر او را به عنوان جانشين پدر در پست وزارت مسائل شهري و روستايي تعيين كرد. برخي از اين كارشناسان معتقدند تعيين شاهزاده “نايف” يكي از اشتباهات و تصميمات بزرگ “ملك عبدالله” بوده است زيرا موجب افزايش شكاف اختلاف در خاندان آل سعود شده است.

گفتني است شاهزادگان مخالف شاهزاده “نايف”، در خاندان آل سعود با نام “جبهه مخالفت” شناخته مي شوند و عبارتند از: شاهزاده طلال بن عبدالعزيز، شاهزاده متعب بن عبدالعزيز، شاهزاده مشعل بن عبدالعزيز، شاهزاده عبدالرحمن بن عبدالعزيز و غيره.

شايان ذكر است شاهزاده “منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود” داراي مدرك دكتراي مديريت از ايالات متحده آمريكا بوده و مدتي نيز معاون پدرش در وزارت مسائل شهري و روستايي بوده است. او مدتي نيز يكي از مديران ارشد دانشگاه “ملك سعود” به شمار مي رفت.