گزینه های مطرح برای ریاست پیام نور

علیرضا علی احمدی، جواد سعدون زاده، محمدباقر خرمشاد و فاضل لاریجانی از گزینه های مطرح برای ریاست دانشگاه پیام نور هستند که احتمال می رود به زودی یکی از آنها برای تصدی ریاست این دانشگاه معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن سید محمد حسینی رئیس سابق دانشگاه پیام نور در جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه دهم، رسانه ها را متوجه پیگیری انتصاب هر چه سریعتر رئیس این دانشگاه بزرگ کرد، دانشگاهی که 850 هزار دانشجو و نزدیک به 487 واحد و مرکز در اقصی نقاط کشور دارد.

محمدباقر خرمشاد و فاضل لاریجانی از اولین اسامی بودند که در سر خط اخبار رسانه ها به عنوان گزینه های مورد توجه کامران دانشجو برای تصدی ریاست دانشگاه پیام نور قرار گرفتند. صحت گمانه زنی های رسانه ها نیز بعضا مورد تائید قرار می گرفت تا جایی که محمد باقر خرمشاد در پاسخ به خبرنگار مهر اعلام کرد که درباره پذیرش ریاست دانشگاه پیام نور با وی صحبت شده است.

محمدباقر خرمشاد جامعه شناس سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم بود. فاضل لاریجانی که دو برادرش ریاست قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی ایران را عهده دار هستند و دو برادر دیگرش دستی بر مدیریت علمی کشور دارند گزینه مطرح دیگری برای ریاست دانشگاه پیام نور عنوان می شود.

فاضل لاریجانی دارای دکتری سیاستگذاری علمی است و در سالهای پایانی دهه 70 و آغاز دهه 80 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشت، سپس به اتاوا رفت تا در جایگاه رایزن فرهنگی ایران قرار گیرد. اتمام ماموریت فاضل لاریجانی در اتاوا وی را به ایران بازگرداند تا فعالیت دانشگاهی خود را در ایران از سر گیرد.

گزارش خبرنگار مهر از یک مقام آگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حاکیست، گزینه های جدیدی به لیست اسامی مورد توجه برای ریاست دانشگاه پیام نور اضافه شده است. علیرضا علی احمدی و جواد سعدون زاده از این اسامی هستند.

جواد سعدون زاده استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز است و نمایندگی مردم آبادان در مجلس هفتم و ریاست امور حقوقی و مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم از جمله سوابق وی است.

علیرضا علی احمدی نیز که از آغاز دولت نهم تا اواخر سال 86 ریاست دانشگاه پیام نور را عهده دار بود گزینه دیگر مورد توجه کامران دانشجو برای قرارگیری در جایگاه ریاست دانشگاه پیام نور است. علی احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و هم دانشگاهی رئیس جمهور است.

علی احمدی اواخر سال 1386 همزمان با قرارگیری در جایگاه سرپرستی وزارت آموزش و پرورش و سپس اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای این وزارت با ریاست دانشگاه پیام نور خداحافظی کرد. سید محمد حسینی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم دومین رئیس دانشگاه پیام نور در این دولت بود که در کابینه دهم به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال شد.

علی احمدی پس از یک دوره مدیریت در دانشگاه پیام نور به وزارت آموزش و پرورش رسید. سید محمد حسینی نیز پس از ریاست دانشگاه پیام نور بر صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکیه زد. اکنون نیز جامعه دانشگاهی پیام نور منتظرند وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هر چه سریعتر رئیس این دانشگاه را معرفی کند.