نامه هشدار آمیز صدر به احمدی نژاد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با صدور نامه ای به رئیس جمهور خواستار توجه دکتر احمدی نژاد به بحران مالی پیش روی شرکتهای تولیدی و توزیعی دارو در اثر کمبود نقدینگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر در نامه ای به محمود احمدی نژاد، وضعیت مطالبات شرکتهای تولیدی و توزیعی دارو در کشور را مورد توجه قرار داده است.

در این نامه آمده است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بررسی موضوع و مذاکره با مدیران شرکتهای توزیعی دارو و مشکلات موجود آنان متوجه شده که مطالبات این شرکتها از واحدها و مراکز پزشکی بخش دولتی حدود سه هزار و 322 میلیارد ریال اعلام شده است.

در بخش دیگری از نامه صدر به احمدی نژاد عنوان شده است که چون واحدهای توزیعی دارو، داروهای مورد نیاز پخش خود را از کارخانجات تولیدی داروسازی داخلی تامین می نمایند، موضوع طلب شرکتهای تولیدی داروسازی و نیز تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز آنان به علت عدم نقدینگی در آینده نزدیک مشکلات زیادی را در تامین داروهای مورد نیاز به وجود آورده و ادامه حیات شرکتهای مشروحه تولیدی و توزیعی دارو را با چالشهای جدی روبرو خواهد کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نامه به رئیس جمهور گفته است که نظر به اینکه در گذشته نیز این موضوع به حضور شما اعلام و چگونگی امر تولید و توزیع دارو جهت درمان بیماران نیازمند و مخاطرات کمبود آن بیان شده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مطروحه به صورت آنی مورد اقدام عاجل قرار گیرد تا در امر درمان بیماران خللی ایجاد نشود.