اختلاف سرمربيان کشتي آشکار شد

اختلاف بين سرمربيان تيم هاي ملي کشتي آزاد جوانان و بزرگسالان آشکار شد.

به گزارش ايسنا، پس از اين که در اردوهاي اوليه تيم هاي ملي کشتي آزاد اخباري مبني بر مشاجره لفظي بين مربيان تيم ملي بزرگسالان با مجيد خدايي سرمربي جوانان به گوش رسيد، روابط مسئولان اين دو تيم رو به تيرگي گذاشت اما، اين اختلاف کمتر رسانه اي شد تا اين که غلامرضا محمدي سرمربي تيم ملي کشتي آزاد بزرگسالان اين مسئله را به طور شفاف مطرح کرد.

محمدي در اين رابطه اظهار کرد: با کادرفني جوانان تعامل نداريم و اگر اين روند ادامه پيدا کند به نفع کشتي نخواهد بود. همه زير مجموعه رئيس و نايب رييس فدراسيون هستيم و بايد يک سري چارچوب ها را رعايت کنيم اما آن ارتباطي که بايد بين اين دو رده وجود داشته باشد، در حال حاضر وجود ندارد.