پرسش و پاسخی جالب درباره مدرک مدیران

اصولاً کسی که از این سوال‌ها می‌پرسد ریگی به کفش دارد!

هفته نامه يالثارات در شماره اخير موضوع بررسي مدارك علمي مديران كشور به دستور رئيس جمهور را سوژه كرده و در مطلبي طنز گونه به انتقاد از نحوه اجراي اين دستور پرداخته است.

يالثارات در ستون « سياست به روايت همولايتي» نوشته است: یک سال پیش رئیس جمهور به وزیر وقت علوم و تحقیقات و فناوری مأموریت دادند مدارک علمی تمامی مدیران مملکت بررسی شود! به نظر شما نتیجه این بررسی‌ها چه شده است؟

يالثارات در پاسخ به اين سوال، 5 گزينه زير را برشمرده كه مي تواند جواب مناسبي براي اين سوال باشد.
1ـ کدام بررسی؟ کدام مدرک؟ در طول یک سال گذشته وزیر سابق علوم تمام وقت مشغول جور کردن انتقالی خودش از دانشگاه کرمان به دانشگاه تربیت مدرس بوده است!

2ـ نتیجه بررسی آن شد که تمامی مدارک از مکان‌های معتبر مثل هاوایی، علوم و تحقیقات و آکسفورد صادر شده و مو هم لای درز آنها نمی‌رود.

3ـ ظاهراً این مأموریت برعهده کمیته سه نفره مرکب از دکتر …، دکتر … و دکتر … سپرده شده و این عزیزان به علت کثرت اشتغالات هنوز موفق به ارزیابی مدارک مدیران مملکتی نشده‌اند!

4ـ اصولاً کسی که از این سوال‌ها می‌پرسد ریگی به کفش دارد! چرا هیچ کدام از نمایندگان محترم مجلس چنین سوالی مطرح نمی‌کنند؟ چرا هیچ یک از اعضای محترم کابینه از این سوالات مسئله‌‌دار و مغرضانه طرح نمی‌کنند؟ آیا طرح چنین سوالاتی بهترین دلیل بر تخریب‌گر و سیاه‌نما بودن همولایتی نیست؟

5ـ از میان پاسخ‌های فوق هر کدام را که می‌پسندید انتخاب کنید!