حسینی:درباره‌ي انتخاب معاونان به شايعات توجه نكنيد

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا:

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به شايعاتي كه طي چند روز گذشته درباره‌ي انتخاب معاونان مختلف هنري مطرح شده است، متذكر شد: به اين شايعه توجه نكنيد. مديران بخش‌هاي مختلف به مرور زمان انتخاب و معرفي خواهند شد.

محمد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس هنري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر راهكارهاي وزارت ارشاد براي تبلور بيانات مقام معظم رهبري درباره‌ي آزادانديشي در عرصه هنر و فرهنگ، عنوان كرد: ‌در اين راستا بايد نظرات مختلف مطرح و نقد و بررسي شوند.

او در بيان اين كه اين نظرات قرار است از جانب چه كسي ارائه شود، افزود: كارشناسان، ‌هنرمندان، اساتيد و صاحب‌نظران بايد به بحث و بررسي روي اين موضوع بپردازند. به نظر بنده نبايد تنها خود اهالي هنر و سينما دراين باره نظر دهند، بلكه لازم است بسياري از كارشناسان، ‌اساتيد و ديگران هم از منظر خود اين مسائل را بررسي كنند و به نقد و بررسي آن‌ها بپردازند.

حسيني اضافه كرد: به هر حال بايد تمام اين نظرات در كنار يكديگر بيان شود تا وضعيت بهتري را تجربه كنيم. در اين زمينه هرچه نقدها و نظرها بيشتر باشد، قطعا فضا و كارهاي مرتبط با آن به شكل بهتري پيش مي‌رود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پايان صحت انتشار خبرهايي مبني بر انتخاب «هوشنگ توكلي» به سمت معاونت هنري ارشاد، را تكذيب كرد.