نامه سرگشاده 300 فعال سياسي و مطبوعاتي

رويترز نوشت: بيش از 300 تن از فعالان سياسي و دست اندكاران مطبوعاتي و رسانه اي ايران نامه اي سرگشاده را به عباس جعفري مدعي العموم ايران ارسال كرده و در آن خواهان فعاليت مجدد روزنامه هاي توقيف شده، شده اند.

در اين نامه شاخص آزادي بيان در انتشار روزنامه و مجلاتي دانسته شده كه همنوايي كمتري با دولت دارند و از جعفري خواسته شده زمينه بهره مندي افكار عمومي از آزادي بيان را فراهم كند و به مسئوليت خود در قبال مردم متعهد باشد.

اين خبرگزاری مي افزايد: در 6 سال گذشته بيش از 14 روزنامه در ايران توقيف شده و درخواست هايي كه براي مرتضوي مدعي العموم سابق ايران ارسال شده بود، بي نتيجه بوده و اكنون با انتصاب جعفري اميدواري ها به رفع توقيف روزنامه ها بيشتر شده است.