مصر حافظ امنيت رژیم اسراييل

عضو فراکسيون اخوان المسلمين مصر در مجلس اين کشور از دولت مصر براي دريافت کمک هاي بلا عوض مالي و نظامي از آمريکا انتقاد کرد و گفت که پذيرش اين خفت، قاهره را به اهرم فشار آمريکا در منطقه براي تحقق منافع واشنگتن و رژيم صهيونيستي همپيمان اصلي آن تبديل کرده است.

“محمد البلتاجي” شنبه شب در برنامه “آمريکا و العالم” شبکه خبري العالم گفت: آمريکا بعداز فراهم ساختن زمينه امضاي توافقنامه کمپ ديويد ميان مصر و اسراييل به شريکي تمام عيار و منبع اصلي تسليحات و بزرگترين حامي مالي و اقتصادي مصر تبديل شد.

وي افزود: مصر بعداز توافقنامه کمپ ديويد براي حفظ جايگاه خود در منطقه همواره به آمريکا متوسل شده و کم کم نقش منطقه اي فعال و درخشان خود را به نقشي پست براي حفظ امنيت اسراييل که از شاخصه اساسي سياست خارجي آمريکا است تبديل کرد و به واشنگتن اين فرصت را داده تا به عنوان اهرم فشاري براي پيشبرد برنامه هاي خود در منطقه به ويژه تضمين امنيت اسراييل از آن استفاده کند.

وي ادعاي توازن در روابط مصر و آمريکا را رد کرد و اظهارداشت: رابطه قاهره و واشنگتن فقط به نفع تضمين منافع آمريکا در منطقه است و در واقع آمريکا از اين طريق، سلطه بر ثروت هاي نفتي منطقه، تسلط بر گذرگاه هاي آبي و خاکي و همچنين حفاظت از امنيت اسراييل را تحقق بخشيده است.

عضو اخوان المسلمين مصر با تاکيد به اينکه “امروز جايگاه منطقه مصر بشدت آسيب ديده است”، تصريح کرد: مصر استقلال خود را از دست داده و نمي تواند نقش خود را به ويژه در زمينه مساله فلسطين و گفت و گو ميان جنبش هاي فتح و حماس به خوبي ايفا کند.

البلتاجي خاطرنشان کرد: ملت مصر و احزاب مخالف دولت اين کشور از جمله اخوان المسلمين ميان استبداد سياسي حزب حاکم و دخالت هاي خارجي به ويژه از سوي آمريکا گرفتار شده اند.

وي آمريکا را به “بازي دوگانه و متناقض با دولت مصر متهم کرد” و گفت: واشنگتن از يک سو از رژيم حاکم برمصر حمايت مالي و نظامي مي کند و از سوي ديگر مدعي ضرورت پيشبرد دموکراسي در مصر مي شود.

عضو اخوان المسلمين مصر اظهار داشت: هنگاميکه ادعاي ضرورت اعمال دموکراسي در مصر با منافع آمريکا و رژيم صهيونيستي مغايرت پيدا مي کند، از اين درخواست صرفنظر مي کند.

البلتاجي خاطرنشان کرد: در انتخابات سال 2005 اخوان المسلمين پيروز شد اما رژيم مصر جلوي اعمال دموکراسي را گرفت و واشنگتن که موفقيت اخوان المسلمين را خطري براي رژيم صهيونيستي مي دانست در قبال اين اقدام رژيم مصر سکوت پيشه کرد.