فقط اسم ليگ حرفه‌ای را يدك مي‌كشيم

رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال گفت: به دليل فشار رسانه‌ها تيم ملي هم شكست‌ها را به گردن داور مي‌اندازد.

مسعود عنايت در گفت و گو با فارس، در مورد شايعه حضورش در كميته بين الملل فدراسيون فوتبال عنوان كرد: روحم از اين شايعه بي خبر است. البته اين كه گفته‌اند بهروان به كميته داوران مي آيد مطلب تازه اي نيست زيرا ايشان نايب رئيس كميته داوران هستند.

وي ادامه داد: دو سه نفري هستند كه مرتب شايعه به راه مي اندازند و با اتكا به دوستان مطبوعاتي خود و به نقل از منابع آگاه و موثق چنين حرف‌هاي را مطرح مي‌كنند ؛منابعي كه در نهايت هيچ اعتباري ندارند. يكي از آنها مي‌گفت بهتر است ليگ برتر با مسعود عنايت آغاز نشود و ديگري در گذشته خبر از بركناري من در 15 روز آينده مي‌داد.

رئيس كميته داوران در مورد اعتراض خداداد عزيزي به قضاوت ديدار استقلال اهواز و پاس همدان عنوان كرد: اين مرتبه اول نيست كه خداداد اعتراض مي‌كند. تيم او هر وقت مي‌برد شاهكار خودش بوده و هر وقت بازنده مي‌شود داور مقصر است. ساير مربيان ايراني نيز همين رفتار را دارند. تيم ملي هم 4 گل از بحرين مي‌خورد مقصر را داور جلوه مي دهد.

وي يادآور شد: اگر چه داور و كمك داور بوسنيايي ايران و بحرين اشتباه داشتند اما زماني كه مسابقه با نتيجه 3 بر 2 به سود تيم بحرين در جريان بود داور 8 دقيقه وقت تلف شده اعلام كرد. در صورتي كه اگر مي‌خواست بحرين برنده شود 3 دقيقه وقت اضافه مي‌گرفت تا ديگر همه چيز تمام شود.

عنايت با اشاره به فشار رسانه‌ها به فدراسيون و مربيان تيم هاي مختلف خاطرنشان كرد: مقصر اصلي اين جو كه همه شكست‌ها را به داور نسبت مي دهند رسانه‌ها هستند. فشار زيادي بر فدراسيون و مربيان وارد مي‌شود به طوري كه آنها در ديدارهاي تداركاتي هم بايد برنده شوند. در غير اين صورت رسانه ها آنها را دار مي‌زنند. بايد به مسابقه تداركاتي به چشم ديدار تداركاتي نگاه كرد. اگر اينگونه باشد ديگر مربيان كاسه و كوزه باخت را بر سر داوران نمي‌شكنند و مانند رانيري فقط در مورد مسائل فني فوتبال صحبت مي‌كنند نه مشكلات و اشتباهات داوري.

وي گفت: پاس همدان بازنده مي‌شود؛ مقصر داور است، ابومسلم مي‌بازد؛ داور مقصر است. اعتراض به داور در فوتبال ما اپيدمي شده است اما اگر برد يك تيم بر اثر اشتباه داور باشد هيچگاه آن مربي نمي‌گويد به دليل اشتباه داوري برنده شديم بلكه از تاكتيك خوب و آناليز حريف سخن مي‌گويد.

رئيس كميته داوران با انتقاد از سازمان ليگ اضافه كرد: اسم ليگ حرفه اي را داريم اما سازمان ليگ نمي‌تواند بلافاصله پس از پايان مسابقه يك نسخه از فيلم اين ديدار را در اختيار كميته داوران قرار دهد تا ناظر مسابقه اين فيلم را ببيند و بتواند از نظر فني به اعتراض‌ ها پاسخ دهد. حاتم بك‌پور؛ ناظر مسابقه استقلال اهواز و پاس همدان بود. او بايد فيلم بازي را ببيند تا مشخص شود كه كمك داور روي گل دوم پاس شاهكار كرده يا مرتكب اشتباه شده است. در كشورهاي خارجي بلافاصله پس از پايان مسابقه يك نسخه از فيلم بازي به تيم داوري داده مي‌شود اما در اينجا بايد صبر كنيم تا 48 ساعت بعد باشگاه‌ها به سازمان فيلم مسابقه را بدهند آن هم در شرايطي كه 8 سال از ليگ حرفه اي ايران مي‌گذرد. در اين زمان مربيان اعتراض‌هاي خود را مطرح كرده‌اند و جوابي هم نگرفته‌اند و آب‌ها هم از آسياب افتاده است.