شناسايي درخت «ارس» 2500 ساله در شاهرود

قزوين ـ خبرنگار«ايران»: دو درخت كه از كهنسال‌ترين درختان ارس است، در ارتفاعات مشرف به روستاي ابرسيج در شمال شاهرود شناسايي شد. ‌

مجيد زماني مديرمنابع طبيعي شاهرود دراين باره گفت: اين دو درخت در ارتفاع 2 هزار و 820 متري از سطح دريا قرار گرفته‌اند. براساس مطالعات صورت گرفته تاكنون هيچ درخت كهنسالي در اين ارتفاع در ايران ديده نشده است.

وي گفت: يكي از اين دو درخت با داشتن قطر 247 سانتي‌متر، دومين درخت كهنسال قطور ارس ايران است كه با توجه به كندي رشد و كوتاهي فصل رويشي به احتمال نزديك به يقين بيش از 2 هزار و 500 سال عمر دارد.در نزديكي اين دو درخت و در زير كنده يكي از اين درختان چشمه آب دائمي وجود دارد كه نياز آبي اين دو درخت را تأمين مي‌كند.

زماني اظهار داشت: يكي از اين درختان كهنسال كه تاج متقارن دارد، 7/11 متر ارتفاع دارد و محيط تنه آن 67/7 متر و سطح تاج پوشش آن 245 متر مربع است.

مدير منابع طبيعي شهرستان شاهرود با اشاره به خاصيت ديرزيستي درختان ارس از گردشگران خواست كه در حفظ و نگهداري اين ثروت‌هاي خدادادي و منابع اكولوژيكي ارزشمند كوشا باشند.