با گل جواب حاشيه‌سازان را مي‌دهم

هافبك تيم فوتبال مقاومت‌سپاسي شيراز گفت: با گل زدن مي‌خواهم جواب حاشيه‌سازان اخير را بدهم.

شهرام گودرزي در گفت و گو با فارس درباره اينكه گفته مي شود بدون كد سربازي مشمول خدمت شده است، اظهار داشت: اين خبرها را افرادي مي سازند كه چشم ديدن موفقيت هاي مقاومت سپاسي را ندارند. مگر مي شود نزديك به دو سال در حال خدمت باشم و كد سربازي نداشته باشم؟

وي افزود: روزي كه از برق جدا شدم رضايتنامه بازيكن آزاد گرفتم و بعد در حالي كه مي توانستم ادامه تحصيل بدهم ترجيح دادم ترك تحصيل كنم تا مشمول خدمت سربازي شوم.

گودرزي ادامه داد: متاسفانه در چند روز گذشته بي جهت در مورد من و مداركم حرف هاي بي مورد نوشتند. تيم مقاومت اين فصل با يك مربي جوان در حال نتيجه گرفتن است و نمي خواهند اين روند ادامه داشته باشد.

اين بازيكن خاطرنشان كرد: مي خواهم مقابل ملوان بازي خوبي انجام دهم و با گلزني خود جواب حاشيه سازان را بدهم. فكر مي كنم بايد بازيكنان مقاومت خود را نشان دهند تا مربيان تيم ملي هم نگاهي به مقاومت داشته باشند.