احمدی نژاد سرپرست 3 وزارتخانه را منصوب کرد

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای سرپرست وزارت خانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شناخت و سوابق مفید اجرایی، آقایان مجید نامجو، محسن‌پور و نادعلی الفت‌پور را به ترتیب به عنوان سرپرست وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی منصوب کرده است.

رئیس جمهور در این احکام تصریح کرده است: “انتظار می‌رود در این مسئولیت خطیر، ‌با استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربی کارشناسان و صاحبنظران ارجمند و بهره‌گیری از همکاری مدیران و پرسنل خدوم و شریف آن وزارتخانه و هماهنگی با هیئت محترم وزیران،‌اهتمام لازم را به کار بندید.”