آهنگساز فیلم گلادیاتور در تهران

والتر مایولی آهنگساز و محقق ایتالیایی که خلق آثاری چون موسیقی فیلم گلادیاتور را در کارنامه خود دارد برای اجرای چند پروژه موسیقایی در ایران به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آهنگساز ایتالیایی صاحب یکی از کامل ترین کلکسیون های سازهای روم آنتیک است که از ارزش بسیاری برخوردار است؛ مایولی این کلکسیون را نیز به همراه خود به ایران آورده است تا در پروژه هایش از آنها بهره ببرد.

بنابراین گزارش والتر مایولی حدود 2 هفته قبل در سکوت خبری وارد ایران شده و در طی این مدت چند روزی را در جنگ های شمال کشور برای ضبط صداهای پرندگان جنگل های ایران گذرانده و در حال حاضر نیز در تهران به سر می برد.

از جمله طرح هایی که این آهنگساز ایتالیایی در ایران دنبال می کند بررسی اجرای طرح پارک صدا در کشورمان است که پیش از این نمونه هایی از آنرا به شکل محدودتری در ایتالیا اجرا کرده است.