لاریجانی امام جماعت ایتام شد

رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در ضيافت افطار با ايتام تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) ديدار داشت كه البته با حاشيه‌هاي همراه بود.

به گزارش خبرگزاري فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در ضيافت افطار با ايتام تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) ديدار داشت كه البته با حاشيه‌هاي همراه بود؛
* مكان برگزاري افطار و اقامه نماز روي زمين و پشت درب هيئت‌رئيسه بود كه اين سفره‌هاي روي زمين پهن شده باعث افزايش معنويت اين مراسم شد.

*دانش‌آموزان پسر و دختر بر روي شانه‌هاي‌كوچك خود چفيه‌ انداخته بودند و با نظم خاصي صفوف نماز را مرتب مي‌كردند تا خاطره اقامه نماز با رئيس‌ مجلس را در برگ ذهن خود ثبت كنند.

*رئيس مجلس شوراي اسلامي با لبخند هميشگي خود بعد از اذان مغرب از دربي كه روبروي هيئت‌رئيسه مي‌باشد با همراهي ترقي، انوري و برخي از نزديكان وارد نمازخانه شد.

* بعد از اقامه نماز كه روزه‌داري 16 ساعته تاب بچه‌ها را گرفته بود، دانش‌آموزان لاريجاني را بر سر سفره‌ همراهي كردند.

* دانش‌آموزان به چهره و رفتار لاريجاني خيره شده و گويي افطار را فراموش كرده‌بودند.

* برسر سفره ترقي سمت راست و انوري سمت چپ لاريجاني، لاريجاني را از فيض افطار دور مي‌كردند چرا كه در حين افطار با سوال‌هايشان اجازه افطار به لاريجاني را نمي‌دادند.

* عكاسان كه براي ثبت سوژه به جنگ لنزها رفته بودند بدون توجه به زمان افطار در پي عكاسي بودند البته محافظان لاريجاني را نبايد از ياد برد كه از قبل تا بعد از افطار پشت‌سر لاريجاني ايستاده بودند.
* صحن و راه‌‌هاي مجلس كه با لوستر‌هاي زيبا تزيين شده بود از جمله سوژه‌هايي بود كه نگاه دانش‌آموزان را به خود معطوف كرده بود.

* ايتامي كه خواب حضور با سرپرست‌هاي خوابگاه كوچك خود را هم در اين‌گونه مجالس نمي‌بينند تماشاگر يكي از سران سه قوه بودند.

* لاريجاني بعد از اتمام افطار با حضور در نمازخانه ، نگين حلقه‌ ايتام شد و با خوش‌وبش‌هاي صميمي به نوازش دل‌هاي رنجيده آنان پرداخت كه يكي از دانش‌آموزان با تيزهوشي خود نامه‌اي به لاريجاني ارائه كرد.

* بعد از پسرها نوبت دختر‌بچه‌ها بود تا بتوانند با رئيس‌‌مجلس گفتگو كنند كه باز هم حافظان قرآن پيش‌دستي كردند و در حلقه اول در كنار لاريجاني نشستند تا بتوانند استعدادهاي خود را به رخ لاريجاني كشند.

* بعد از پايان اين خوش‌وبش‌ها مراسم اصلي شروع شد كه البته اجراي برنامه و تمامي‌كارها توسط همين دانش‌آموزان ايتام برگزار شد.

* نغمه گروه سرود و محتواي اشعار دلها را طوفاني كرده‌ بود. شركت‌كنندگان در سكوت با دلهاي بچه‌‌ها همنوايي مي‌كردند چشمان سرخ‌ لاريجاني حكايتي معنوي داشت كه البته اشعار دل هر شنونده ولايت‌مدار را مي‌سوزاند.

* در حين صحبت‌هاي انواري سرپرست كميته امداد حضرت امام دانش‌آموزان به دنبال ورق و خودكار بودند تا بتوانند درد و دل خود را به رئيس‌ مجلس انعكاس دهند.

* در پايان مراسم لاريجاني با حرف‌هاي قلمبه و سلمبه خود به ايتام آرامش داد و بخشي از هداياي تدارك‌ديده شده به حافظان و ممتازان درسي اهداء شد كه البته به دليل ضيق وقت اهداي باقي جوايز به سرپرستان ايتام واگذار شد.