حضورم در مسابقات طلسم شد

تكواندوكار وزن ششم ايران گفت: باز هم نتوانستم به عضويت ثابت تيم ملي اعزامي به مسابقات جهاني درآيم و گويي حضورم طلسم شده است.

روح اله طالبي در گفت و گو با فارس اظهار داشت: تا 20 ثانيه آخر مقابل فرزاد عبدالهي مساوي بودم؛ اما در نهايت نتيجه را واگذار كردم. ما در انتخابي هاي درون اردويي نيز به تساوي رسيده بوديم.

وي با اشاره به اينكه حضورش با تيم ملي در مسابقات قهرماني آسيا و جهان طلسم شده است، تصريح كرد: سال گذشته نيز در انتخابي هاي تيم اعزامي به رقابت هاي قهرماني آسيا با عبدالهي مساوي كردم و در راند طلايي باختم.

تكواندوكار وزن ششم ايران خاطرنشان كرد: آماده ترين فرد حاضر در اردوها بودم و همه مربيان از من رضايت كامل داشتند. در مسابقات انتخابي تنها از يك داور وسط استفاده شده بود؛ شايد اگر داوران كنار هم بودند، نمي باختم.

وي افزود: ضربه سري كه در 20 ثانيه آخر، عبدالهي به سرم زد اصلاً اصابت نكرد؛ به طوريكه افرادي كه فيلم را بازبيني كردند به اين مسئله اذعان داشتند و مربيان نيز به نشانه امتياز دستشان را بالا نبردند. تنها رضايي، داور وسط اين امتياز را تاييد كرد.

طالبي يادآور شد: در حين مبارزات يك ضربه مشت من نيز از سوي مربيان پذيرفته شد و داور وسط قبول نكرد. چون شرايط مساوي بود و امكان داشت اين ماجرا براي من تكرار شود، تقاضاي برگزاري دوباره انتخابي را مطرح نكردم.

وي با بيان اين مطلب كه فكر نمي كردم ببازم؛ ولي در زمان باقي مانده، نمي توانستم سه امتياز را جبران كنم، تاكيد كرد: بايد تحصيلاتم را در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ادامه دهم و در فرصت بدست آمده به درسم مي رسم. براي بازي هاي آسيايي دوباره به اردوها مي آيم.

طالبي درباره وضعيت تيم ملي ايران در مسابقات جهاني دانمارك گفت: عبدالهي، معتمد و نصرآزاداني مي توانند براي ايران مدال طلا بياورند؛ البته در برخي اوزان زياد قوي نيستيم. اميدوارم تيم بتواند قهرمان جهان شود.