استاندار خراسان رضوي انتخاب شد

پس از انتصاب محمد جواد محمدي‌زاده (استاندار خراسان رضوي) به رياست سازمان حفاظت محيط زيست يكي از سرداران سپاه براي تصدي پست استانداري خراسان رضوي در نظر گرفته شده است.
حسن سبحاني‌نيا نماينده مردم نيشابور در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا ضمن تاييد اين خبر اظهار داشت:در حال حاضر صلاحي كه در چند سال گذشته سمت مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را داشته است و همچنين از سرداران سپاه بوده است،براي تصدي پست استانداري خراسان رضوي در نظر گرفته شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با انتخاب اين فرد شبهه وجود تفكر نظامي در وزارت كشور تقويت نمي‌شود؟ گفت:اين مساله پيش از انتخاب نجار به عنوان وزير كشور صورت گرفته است و هنوز با نجار در اين مورد صحبت نكرده‌ايم.
سبحاني‌نيا در مورد اينكه نجار اختيارتوقف اين كار را دارد نيز يادآور شد:صلاحي فردي توانمند است و از نظر اجرايي نيز سوابق طولاني دارد و با توجه به اين موارد اين انتخاب شايد درست باشد.
گفتني است مراسم معارفه صلاحي به عنوان استاندار روز دوشنبه صورت خواهد گرفت.