جشن قهرماني استقلال به تعويق افتاد

مراسم تقدير از اعضاي تيم فوتبال استقلال به زمان ديگري موكول شد.

به گزارش فارس، مقرر بود مراسم تقدير از مجموعه تيم فوتبال استقلال قهرمان ليگ برتر 87-88 روز 15 تير ماه برگزار شود و طبق هماهنگي هاي به عمل آمده يك حامي فرهنگي برپايي مراسم را بر عهده گرفت اما با توجه به مشكلات پيش آمده براي اين حامي و همچنين كمبود وقت برگزاري مراسم تقدير در تاريخ از پيش تعيين شده ميسر نشد.

طبق هماهنگي هاي آينده در فرصت مناسب از بازيكنان و كادر تيم استقلال قهرمان فصل گذشته ليگ برتر تقدير خواهد شد.