سفير ايران در باكو به تهران فراخوانده شد

يك منبع آگاه اطلاع داد كه سفير جمهوري اسلامي ايران در باكو براي انجام رايزني‌ها به تهران فراخوانده شد.

به گزارش ايسنا، متعاقب سفر شيمون پرز به باكو و با توجه به تهديد سفير اسرائیل در باكو و مقامات اين رژيم نسبت به جمهوري اسلامي ايران اين فراخواني به عمل آمده است.