رضازاده هم سیاسی شد

قوي ترين مرد جهان از سن 18 سالگي محمود احمدي نژاد را مي شناسد. او رييس جمهور ايران را قوي ترين مرد عرصه عالم سياست مي خواند و دليل حمايت خود از رييس جمهور در دهمين دوره انتخابات را همين موضوع عنوان مي کند.

قوي ترين مرد جهان در گفت وگو با خبرگزاری دواتی ایرنا در خصوص انتخابات و وقايع بعد از آن لب به سخن گشود و همه مردم را به احترام به قانون دعوت کرد.

وي آشنايي خود از رييس جمهور را مربوط به زماني مي داند که مسووليت استانداري استان اردبيل به او واگذار شده بود.

رضازاده در اين خصوص گفت: “دکتر محمود احمدي نژاد را از زمان استانداري اش در اردبيل مي شناسم و به وي اعتقاد دارم از اين رو از کانديداتوري وي حمايت کردم.”

وي که کارنامه مديريتي احمدي نژاد را درخشان مي خواند در اين خصوص گفت: ‌احمدي نژاد در طول مدت خدمت خود در مشاغل مختلف نشان داد، براي رفع مشکل مردم حاضر است از جان و دل مايه بگذارد و از هيچ کوششي دريغ نکند.

قهرمان جهان و المپيک تصريح کرد: بر همين اساس از ساير مردم، دوستان و آشنايان درخواست کردم به دکتر و برنامه هايش راي دهند.

قهرمان سنگين وزن بازيهاي المپيک 2002 سيدني در خصوص مشارکت مردم ايران در انتخابات نيز گفت: نوع مشارکت و تعداد شرکت کنندگان ايراني در راي گيري با ساير مردم جهان تفاوت هاي عمده اي دارد. به عنوان مثال بخش عظيمي از مردم ايران برحسب وظيفه شرعي و قانوني خود از همان ساعات اوليه صبح روز راي گيري، در پاي صندوق هاي راي حاضر مي شوند که در نوع خود بي نظير است.

وي گفت: سفرهاي متعددي به کشورهاي مختلف انجام داده ام اما تاکنون اين ميزان مشارکت را در هيچ کجاي دنيا نه ديده و نه شنيده ام. افزون براين؛ مردم ايران خود را در سرنوشت کشورشان سهيم مي دانند و همين موضوع حضور پررنگ آنان را در انتخابات رياست جمهوري رقم زده است.

وي در ادامه اين گفت و گو، وضعيت دموکراسي (‌مردم سالاري) را نيز در ايران مطلوب ارزيابي کرد و افزود: در ايران مردم بر مردم حکومت مي کنند نه شخص و گروه خاصي بر کل مردم؛ از اين رو به نظر مي رسد کامل ترين نوع حکومت و نظام را دارا هستيم.

وي حضور 85 درصد واجدين شرايط در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را ثبت رکوردي جديد در دنيا عنوان کرد و افزود: شرکت نزديک به 40 ميليون راي دهنده از 46 ميليون واجد شرايط در جديدترين راي گيري انتخابات ايران نشان داد که مردم چه مقدار به بقاي حکومت علاقه مندند و پشت سر نظام خود قاطعانه ايستاده اند.

قهرمان سنگين وزن وزنه برداري جهان، تصريح کرد: اين ميزان مشارکت حداکثري در انتخابات برگ برنده ديگري است که در تاريخ انقلاب و ايران عزيز ثبت شد.

رضازاده يکي از دلايل اين حجم از مشارکت را به کار خوب رسانه ها نسبت داد و افزود: به حق گردانندگان رسانه هاي ديداري، ‌شنيداري، ‌مکتوب و الکترونيک در اين دوره به خوبي وظايف خود را انجام دادند که جاي تقدير دارد.

به گفته وي مردم از طريق رسانه ها با کانديداهاي رياست جمهوري و برنامه هاي آنها به طور مستقيم آشنا شدند و همين موضوع شور و نشاط را در بين مردم دو چندان کرده بود.

وي افزود: اين شور و نشاط به حدي بالا بود که در طول مدت تبليغات همه درباره انتخابات، ‌کانديداها و برنامه هاي آنان حرف مي زدند.

سرمربي تيم ملي وزنه برداري ايران در خصوص حوادث بعد از انتخابات نيز گفت: به نظر نمي رسد اين حوادث را بتوان به جناح يا کانديدايي خاص و هواداران آن نسبت داد. معتقدم افرادي که به اموال عمومي و خصوصي مردم آسيب مي رسانند افرادي سودجو هستند که مي خواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند.

وي افزود: وقتي که با مردم درخصوص اين بي نظمي ها گفت و گو مي کنم به عينه نارضايتي را در چهره آنان مي بينم.

به گفته رضازاده خواست و مطالبات مردم چيز ديگري بود که متاسفانه مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب قرار گرفت.

قهرمان سنگين وزن المپيک آتن افزود: قانون مداري و حرکت در اين سمت و سو تنها راه رسيدگي به مطالبات قانوني افراد در کشور است نه قانون گريزي. بنابر اين بايد “قانون مدار بود نه قانون گريز”.

به اعتقاد وي قانون بهترين مرجع براي پاسخگويي به شبهات احتمالي در خصوص انتخابات است و نبايد با عبور و يا ناديده گرفتن آن اساس و پايه همه چيز را از بين برد.