خودروي پيكان با سقوط تريلي له شد

در مشكين‌شهر بر اثر بي‌احتياطي راننده تريلي سقوط اين خودرو باعث له شدن خودروي پيكان سواري شد.به گزارش پليس راه اردبيل، در اين حادثه كه در روستاي مزرعه خلف مشكين‌شهر رخ داد بر اثر خواب‌آلودگي راننده تريلي و حركت نابهنگام اين خودرو، تريلي پس از انحراف از جاده در حياط مسكوني يك روستايي سقوط نمود و موجب وارد آمدن خسارات سنگين به خودروي پيكان متوقف شده در حياط اين روستايي شد.هرچند راننده خودرو در نزديكي محل سقوط تريلي خود از خواب قيلوله بيدار شد اما ديگر نمي‌توانست كاري از پيش ببرد و هر دو دستگاه خودرو به شدت آسيب ديدند.اين حادثه تلفات جاني در بر نداشت.كارشناسان پليس‌راه اصلي‌ترين علت اين حادثه را عدم رعايت نقاط ايمني به هنگام پارك خودرو در سراشيبي تند و نيز خواب‌آلودگي راننده تريلي عنوان كردند.