افشارزاده: رضازاده بايد پاسخگو باشد

در پي مثبت شدن نمونه‌ي دوپينگ دو نفر از ملي‌پوشان وزنه‌برداري ايران، رييس فدراسيون وزنه برداري گفت: به اصل گرفتن چنين آزمايشاتي اعتراض داريم.

بهرام افشارزاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ما به اصل گرفتن چنين آزمايشاتي از ملي پوشان اعتراض داريم و نمي دانيم كه چرا چنين بحث‌هايي مطرح شده است.

وي افزود: تابحال 200 نمونه‌ي دوپينگ از ملي پوشان وزنه‌برداري گرفته شده كه همه‌اش منفي بوده است.

رييس فدراسيون وزنه برداري خاطر نشان كرد: فعلا هيچ موضعي نداريم و كاري نمي كنيم. منتظريم تا جواب نمونه‌هايB مشخص شود.

وي در مورد اين كه برخي ملي پوشان دوپينگ خود را قبول كرده اند گفت: در اين زمينه رضازاده بايد جواب دهد و پاسخگو باشد.