هشدار به چاپخانه‏ها درباره تصاویر خصوصی نامزدها

دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به چاپخانه داران براي چاپ تصاوير خصوصي و خانوادگي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري هشدار داد.

به گزارش روز شنبه ايرنا ، دفتر امور چاپ وزارت ارشاد با انتشار اطلاعيه اي ياد آور شده است که از آنجا که شنيده شده برخي افراد قصد دارند با استفاده از مراکز تکثير و چاپخانه هاي زيرزميني نسبت به چاپ تصاوير خصوصي و خانوادگي يکي از نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و يا بستگان وي اقدام کنند، به تمامي چاپخانه داران کشور تاکيد مي شود در صورت مشاهده موارد تخلف و يا نظاير آن از جمله ارائه تصاوير و يا مطالب متضمن تخريب هريک از نامزدها براي چاپ و يا اطلاع از مراکز چاپ اين گونه موارد و يا هرگونه تخطي از مصوبات کميسيون ماده 62 قانون انتخابات رياست جمهوري، مراتب را از طريق شماره تلفنهاي 33966159 و 33966160 و يا شماره پيام کوتاه 3000722747 به دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منعکس کنند.

دراين اطلاعيه آمده است که بازرسان دفتر امور چاپ و مامورين اداره اماکن عمومي نيروي انتظامي براساس وظيفه قانوني خود، درصورت مشاهده هرگونه تخلف، با جديت تمام برخورد قانوني خواهند کرد.

اين اطلاعيه به منزله بخشنامه رسمي وبمنزله بخشنامه رسمي بوده و رعايت آن براي تمامي دست اندرکاران صنعت چاپ کشور الزامي است.