سهميه بنزين تابستان خودروها تغيير نکرد

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور گفت که سهميه بنزين خودروها در سه ماهه دوم سال – فصل تابستان – تغييري نکرد و همان 300 ليتر تعيين شد.

به گزارش روزشنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا، سردار محمد رويانيان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس تصميم هيات نمايندگان ويژه رييس جمهوري، سهميه بنزين خودروها در فصل تابستان بدون تغيير، همان 300 ليتر تعيين شد.
وي افزود: با توجه به کاهش سه ميليون ليتر مصرف بنزين و پنج ميليون ليتر مصرف گازوئيل در کشور، تصميم دولت بر اين شد که فعلا ميزان سهميه بنزين تغييري پيدا نکند .
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور همچنين تصريح کرد: قيمت بنزين آزاد همچنان 400 تومان است.
وي در عين حال از تصميم در تغيير قيمت بنزين آزاد خبر داد و گفـت: در سهميه بندي هاي بعدي به احتمال زياد قيمت بنزين آزاد افزايش خواهد يافت .

رويانيان از تشويق کم مصرف کنندگان خبر داد و گفت: افرادي که سهميه مصرفي بنزين آنها کاهش يافته باشد، بنابر تصميماتي از سوي وزارت نفت، تشويق خواهند شد.

وي اين تصميمات را در راستاي اصلاح الگوي مصرف اعلام کرد.