کاهش سایت های غیراخلاقی

وضع قوانین از سوی مدیران شبکه اینترنت و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP)، در مقابله با بدترین انواع جنایات اینترنتی تا اندازه ای موثر است.

به نوشته سرمایه، در سال 2008 تعداد پایگاه های اینترنتی که تصاویر غیراخلاقی از کودکان داشتند 10 درصد نسبت به سال 2007 کمتر شد.

بنیاد نظارت بر اینترنت که با محتوای غیراخلاقی در سایت های اینترنتی مقابله می کند در گزارش جدید خود اعلام کرد در سرتاسر جهان 1530 پایگاه اینترنتی با محتوای غیراخلاقی و تصاویر مبتذل از کودکان وجود دارد اما این میزان نسبت به دو هزار پایگاهی که در سال 2006 وجود داشت 25 درصد کاهش یافته است.

این امر حاصل همکاری بهتر و موثرتر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و تبادل اطلاعات بهتر بین دست اندرکاران اینترنت در سرتاسر جهان است.

بنیاد نظارت بر اینترنت اعلام کرده نام سایت هایی که چنین محتوایی دارند هر چند روز یک بار تغییر می کند و این امر بستن سایت های یادشده را دشوار کرده است.