فهرست شناگاه‌هاي آلوده شمال كشور

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست فهرست شناگاه‌هاي آلوده شمال كشور را اعلام كرد.

دكتر محمد باقر نبوي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه از دو سال گذشته مطالعاتي در خصوص آلودگي‌هاي ميكروبي در سواحل خزر انجام شده است، گفت: بر اين اساس در برخي فصول گرم به دليل ورود فاضلاب‌ها آلودگي ميكروبي در سواحل خزر بسيار بالاست كه مطالعات تكميلي براي استانداردسازي اين مناطق نيز صورت گرفته است.

وي افزود: با آغاز فصل گرما ورود آلودگي به دليل افزايش تعداد گردشگران به درياي خزر افزايش مي‌يابد و برخي مواقع خودپالايي دريا نمي‌تواند اين آلودگي‌ها را رفع كند.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه درياي خزر از قدرت خودپالايي بالايي برخوردار است، گفت: بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد به عنوان مثال در استان مازندران در فصل گردشگري جمعيت از 3 تا 12 ميليون نفر افزايش مي‌يابد.

وي گفت:‌ اندازه‌گيري‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد آلودگي در برخي شناگاه‌ها به دليل عدم رعايت حريم و ورود فاضلاب‌هاي انساني، كشاورزي و دامي آلوده در فصل زمستان كه ظرفيت خودپالايي كاهش مي‌يابد، بالاست. از سوي ديگر در ماه‌هاي بعد نيز اين روند آلودگي ادامه دارد به شكلي كه برخي ايستگاه‌ها در تمام طول سال به شدت آلوده هستند و اندازه‌گيري‌ها نشان مي‌دهد علاوه بر آلودگي ميزان كدورت و BOD و COD نيز در آبها بالاست.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه مطالعات انجام شده در 16 ايستگاه بندر تركمن، بندر گز، گلوگاه، زاغمرز، خزر آباد ساري، بابلسر، محمود آباد، نور، نوشهر، چالوس، تنكابن، رامسر، لنگرود، كياشهر، انزلي و آستارا صورت گرفته است، افزود: با توجه به اينكه اغلب كودكان و زنان در محدوده 10 متري خط ساحلي تا عمق 5/1 متري شنا مي‌كنند، نمونه‌برداري‌هاي انجام شده نيز در اين محدوده انجام شده است.

وي گفت: اندازه‌گيري‌ها نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از شناگاه‌هاي ساحلي خزر از لحاظ آلودگي به باكتري‌ها در وضع مطلوبي قرار ندارند.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه شناگاه‌ها در 5 گروه «مطلوب»، «نسبتا مناسب تا نامناسب»، «آلوده»، «شديدا آلوده» و شرايط «خاص» تقسيم‌بندي شده‌اند افزود: بر اين اساس هيچ يك از اين شناگاه‌ها در شرايط «مطلوب» قرار نداشته و شناگاه‌هاي «چمخاله» و «لنگرود» نيز در شرايط «نسبتا مناسب تا نامناسب» قرار دارند.

وي با اشاره به اينكه شناگاه‌هاي «خزر آباد ساري»، «محمود آباد»، «بندر تركمن»، «بندر گز»، «كياشهر»، «انزلي» و «آستارا» در شرايط «آلوده» بوده‌اند، گفت: اندازه گيري‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد ميزان آلودگي ميكروبي در «بابلسر»، «نوشهر»، «چالوس»، «تنكابن» و «رامسر»، بسيار بالا و خارج از استاندارد بوده و اين شناگاه‌ها در شرايط «شديدا آلوده» قرار دارند.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه شناگاه «زاغمرز» علي‌رغم بار پايين ميكروبي در زمره شناگاه‌هاي «خاص» قرار گرفته است افزود: اين شناگاه صرف‌نظر از آلودگي به دليل شرايط خاص خود و نزديكي به نيروگاه نكا و خطر و آسيب براي استفاده كنندگان بايد هرچه سريعتر تعطيل شود.

وي گفت: هم‌اكنون سازمان حفاظت محيط زيست در حال مكاتبه با دستگاه‌هاي ذيربط از جمله وزارت كشور و استانداريهاي‌ استان‌هاي شمالي است تا نسبت به تعيين تكليف شناگاه‌هاي آلوده اقدام كنند.