زمانه عوض شده!

از ابتداى تشكيل اولين مرحله اردوى تيم ملى ۱۴ روز مى گذرد و در كمتر از دو هفته ۶ نفر از ملى پوشان به عناوين مختلف از همراهى تيم ملى انصراف داده اند. اين مساله باعث شده تا هر روز منتظر ترك اردو از سوى يكى ديگر از ملى پوشان باشيم؛ اقدامى كه در آستانه بازى هاى حساس تيم ملى در مقدماتى جام جهانى نگرانى هايى را برانگيخته است.

به نوشته جوان، اگرچه مصدوميت برخى از اين بازيكنان اجازه همراهى شان را با تيم ملى نمى داد ولى تعدادى از اين بازيكنان هم عدم اعتقاد قطبى و شرايط سخت را دليل ترك اردو بيان كرده اند كه در نوع خودش تامل برانگيز است. روزگارى سكونشينى و ذخيره بودن هم در تيم ملى افتخار بود ولى اين روزها به نظر مى رسد زمانه عوض شده است و آن قداست از بين رفته است.

همه آن شش نفرى كه رفتند
محمد محمدى اولين بازيكنى بود كه پيش از تشكيل اردوى تيم ملى به خاطر مشكلات خانوادگى از همراهى تيم ملى انصراف داد. پس از محمدى، ستار زارع، به دليل مشكلات شخصى پس از موافقت قطبى از جمع ملى پوشان جدا شد، اين البته يك بهانه بود چون مدافع ملى پوش برق دو هفته پس از كناره گيرى از تيم ملى در مصاحبه اى علت اصلى ترك اردو را نه مسائل خانوادگى بلكه جو نامناسب تيم ملى عنوان كرد و گفت:« شرايط اردو برايم سخت شده بود.» پس از اين دو نفر، پيروز قربانى سومين بازيكنى بود كه نه به دليل مشكلات شخصى بلكه به خاطر مصدوميت از تيم ملى كنار رفت. مازيار زارع هم در ابتدا به بهانه آسيب ديدگى از جمع ملى پوشان خداحافظى كرد ولى پس از چند روز عدم اعتقاد قطبى به خودش را عامل كناره گيرى اش از تيم ملى عنوان كرد. غلامرضا رضايى هم كه از ابتداى تشكيل اردوى تيم ملى با مصدوميت دست و پنجه نرم مى كرد هم به خاطر آسيب ديدگى مجبور به ترك اردو شد. پس از رضايى، سياوش اكبرپور ششمين بازيكنى بود كه به دليل آسيب ديدگى از تيم ملى كنار رفت و با تكذيب قهرش از تيم ملى، فقط مصدوميت را عامل كناره گيرى از تيم ملى عنوان كرده است.

كفاشيان بى خبر مثل هميشه
على كفاشيان هم مانند بقيه مسائل از ترك اردوى تيم ملى از سوى برخى بازيكنان خبر ندارد:«من از جدايى بازيكنان از اردوى تيم ملى بى خبرم و اگر هم چنين اتفاقى رخ داده باشد حتما مسائلى بوده كه تاج مى تواند در اين زمينه توضيحات بيشترى دهد.» به نظر مى رسد كفاشيان مثل هميشه در چند روز آينده در جريان اين ماجرا قرار خواهد گرفت

پورحيدرى: با ملى پوشان حاشيه ساز برخورد مى كنيم
منصور پورحيدرى، سرپرست تيم ملى كه اين روزها سرش حسابى شلوغ است و مشغول رتق وفتق كارهاى مربوط به اردوى تيم ملى است در رابطه با ترك اردو از سوى بازيكنان مى گويد: «من در جريان مسائلى كه باعث شد آنها از اردوى تيم ملى كناره گيرى كنند هستم. حضور اين بازيكنان در اردو با توجه به گرفتارى هاى شخصى و آسيب ديدگى هايى كه معمولا در پايان فصل گريبان ملى پوشان را مى گيرد، نه كمكى به آنها مى كرد و نه به تيم ملى، به همين خاطر اين بازيكنان با اجازه قطبى اردو را ترك كردند.»

مساله اى كه باعث ابهام در اين ماجرا مى شود مصاحبه هاى چند تن از كنار رفته هاى تيم ملى است كه كناره گيرى شان را مرتبط با مشكلات داخل اردو دانسته اند. پورحيدرى در اين رابطه مى گويد: «اگر ثابت شد بازيكنى مساله ديگرى را غير از آن چيزى كه در ابتدا براى ترك اردو گفته، بيان كند و قصد حاشيه سازى براى تيم ملى داشته باشد مطمئن باشيد با اين بازيكن برخورد مى كنيم.»

شريفى: كفاشيان دستور بدهد برخورد مى كنيم
اگرچه در رابطه با ترك اردو توسط بازيكنان هنوز گزارشى به كميته انضباطى ارسال نشده اما طبق قوانين، اين كميته مى تواند با شكايت سرپرست تيم ملى و رئيس فدراسيون فوتبال با ملى پوشان متخلف برخورد كند. قاضى شريفى در اين رابطه مى گويد: تا زمانى كه آقاى كفاشيان در اين رابطه دستورى ندهد، به اين بازيكنان كارى نداريم ولى در صورتى كه دستور برخورد داده شود آنها را احضار مى كنيم.