تجمع معلمان حق‌التدريسي مقابل مجلس

گروهي از معلمان حق‌التدريسي صبح امروز در اعتراض به مسكوت ماندن طرح تعيين تكليف استخدام معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع كردند.

به گزارش فارس، حدود 100 نفر از معلمان حق‌التدريسي از استان‌هاي مختلف صبح امروز يكشنبه مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

تجمع‌كنندگان كه نسبت به مسكوت ماندن يك ماهه طرح تعيين تكليف استخدام معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در آموزش و پرورش اعتراض داشتند،‌خواستار تسريع در اجراي اين طرح شدند.

اين معلمان حق‌التدريسي با سردادن شعارهايي مانند مجلس حمايت، حمايت پس كو عدالت و در دست داشتن دست‌نوشته‌هايي مبني بر تعيين تكليف وضعيت استخدامي حق‌التدريسي‌ها اعتراض خود را نسبت به مسكوت ماندن اين طرح نشان دادند.

گفتني است نمايندگان مجلس طرح تعيين تكليف استخدام معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران سوادآموزي در آموزش و پرورش را در جلسه چهارشنبه هفته گذشته به دليل بار مالي براي دولت و بررسي بيشتر به مدت يك ماه مسكوت گذاشتند.