اعتراض جمهوری به سفر احمدی‏نژاد به خرمشهر

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

پخش خبر و تصوير حضور رئيس جمهور در اجتماع مربوط به سالروز آزادي خرمشهر از رسانه ملي ديروز اعتراض بسياري از مردم را برانگيخت .

اين قبيل اقدامات در دوران تبليغات رسمي نامزدها براساس ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري ممنوع است .