تصاوير: همايش حاميان مردمي احمدي‌نژاد

نخستين همايش حاميان ستادهاي مردمي «محمود احمدي نژاد» عصر جمعه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد