ادعای احمدی‏نژاد درباره آرایش نظامی دشمن در دولت قبل

رئيس‌جمهور با بيان اين كه در دولت قبل كه نام تنش‌زدايي بر آن نهاده بودند ، ايران محور شرارت خوانده شد ، گفت: در آن دوران 15 بار براي حمله به ايران آرايش نظامي گرفتند و جنايتكاران ملت ايران را به حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر متهم كردند.

به گزارش فارس ، محمود احمدي‌نژاد در جمع بيش از 20 هزار دانشجو افزود: در حوزه سياست داخلي نيز درگيري ، ترويج كينه‌ورزي ، دسته بندي ملت، تحقير ملت، به رخ كشيدن ادعاهاي ديگران و كوچك شمردن عظمت ملت ايران امري رايج بود ؛ يك مساله شخصي و گروهي را با فشار تبليغاتي تبديل به مساله‌اي ملي مي‌كردند و اين تبديل به يك كار روزمره شده بود و نشاط عمومي در معرض تخريب جدي بود.

رئيس ‌جمهور گفت: در اوج فشارهاي دشمن در موضوع هسته‌اي و القاي نابساماني در اوضاع اقتصادي ، برخي‌ها موضوع گوجه‌فرنگي را به مساله اصلي كشوري تبديل و در واقع جنگ رواني دشمن را به فارسي ترجمه كردند.