آنفلوآنزاي خوکي در عراق تاييد نشد

رييس مرکز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي اعلام کرد: بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت مورد تاييد شده ابتلا به آنفلوآنزاي خوکي در عراق وجود ندارد.

دکتر” محمد مهدي گويا” روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا افزود: هفته گذشته در عراق يک مورد ابتلا به آنفلوآنزاي خوکي مشاهده شده بود که پس از انجام آزمايش هاي مربوطه اين مورد تاييد نشد.
وي به اطلاعات ارائه شده توسط سازمان جهاني بهداشت استناد کرد و گفت:در کشورهاي کانادا 719 مورد ابتلاي انساني به آنفلوآنزاي خوکي و يک مورد فوت، چين 11مورد، يونان يک مورد،ژاپن 294مورد، کره سه مورد، مکزيک 3892 مورد ابتلا و 75مورد فوت، پاناما 73مورد ، فيليپين يک مورد، اسپانيا 113 مورد، بريتانيا 112 مورد و امريکا 5764مورد ابتلا وجود دارد.
گويا درمورد اقدامات انجام شده دراين زمينه در کشور نيز با بيان اينکه در حال حاضر براي مقابله با شيوع احتمالي اين بيماري در کشور پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي در فرودگاههاي بين المللي تهران ، شيراز، مشهد و زاهدان داير شده است تاکيد کرد: دراين پايگاهها با کنترل شديد وضعيت را تحت کنترل داريم .
اين مسوول وزارت بهداشت به وجود چهار پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي درفرودگاه بين اللمللي امام خميني “ره”تهران اشاره کرد وگفت :تيم هاي کارشناس مستقر بر اساس دراين فرودگاه با اعمال روش هاي خاص موارد مشکوک ابتلا به آنفلوآنزاي خوکي را ، شناسايي ، بررسي و جداسازي مي کنند.

گويا درعين حال بر اين موضوع که تاکنون مورد مثبتي از ابتلاي مسافران خارجي به آنفلوآنزاي خوکي در چهار فرودگاه يادشده کشور مشاهده و تاييد نشده است ، تاکيد کرد و گفت : کارشناسان بهداشتي مرکز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت هر روز به طور مرتب وضعيت موجود آنفلوآنزاي خوکي در سطح جهان و مرزها را بررسي مي کنند ضمن آنکه تيم هاي بهداشتي نيز در استانهاي مرزي کشور مستقر است .