يک جنگ خونين در راه است

سرويس بين‌الملل «تابناک» ـ در هجده ماه آينده، منطقه خاورميانه شاهد جنگ خونيني خواهد بود و اکنون زمان آن رسيده که رئيس‌جمهور آمريکا براي جلوگيري از جنگ مداخله کند.به گزارش «السفير» ـ چاپ لبنان ـ عبدالله، پادشاه اردن، در گفت‌وگو با شبکه «ان.بي.سي» با بيان اين اظهارات افزود: يک طرف اين جنگ، اسرائيل است؛ زيرا مذاکرات صلح اسرائيل با شکست روبه‌رو شده و جهان بايد تشکيل دولت مستقل فلسطيني و اسرائيلي را به رسميت بشناسد تا جنگي که در منطقه آماده آتش‌افروزي است، به وقوع نپيوندد!گفتني است، پادشاه اردن از اين‌که اسرائيل و فلسطيني‌ها بر خواسته‌هاي خود پافشاري كرده و حاضر به عقب‌نشيني نيستند، اظهار تأسف کرد و از رئيس‌جمهور آمريکا خواست با دخالت در مذاکرات صلح، اجازه ندهد بار ديگر منطقه شاهد جنگ خونيني باشد.