نوحي سفره‏اش را از دوپینگی سوا کرد

در پي اعلام دوپينگ يكي از ورزشكاران تيم ملي كيك بوكسينگ اعزامي به مسابقات هنرهاي رزمي تايلند رييس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي گفت: ورزشكار نام برده جزو نفرات اعزامي به مسابقات نبوده و تنها جزو حريفان تمريني اردونشينان محسوب مي‌شده است.

محمد نوحي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در صحبتي كه با مسوولان ستاد ملي مبارزه با دوپينگ داشتم، اسامي 19 ورزشكار اعزامي اين فدراسيون در رشته‌هاي كيك بوكسينگ، موي‌تاي و جوجيتسو را با آنها چك كردم كه نام هيچ يك از ورزشكاران اعزامي به عنوان يك ورزشكار دوپينگي مطرح نبود و به نظر مي‌رسد ورزشكار كيك بوكسينگي كه آزمايش دوپينگش مثبت اعلام شده است، تنها به عنوان حريف تمريني ملي‌پوشان قرار داشته است.

وي تاكيد كرد: با مشخص شدن قطعي نام اين ورزشكار تا زماني كه به عنوان رييس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي حضور دارم، علاوه بر محروميتي كه ستاد مبارزه با دوپينگ براي وي مشخص خواهد كرد، فدراسيون نيز وي را از حضور در مسابقات محروم خواهد كرد.

رييس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي در پايان بر پاك بودن مجموعه‌ي ورزشكاران اعزامي اين فدراسيون به مسابقات هنرهاي رزمي تايلند تاكيد كرد.