وزير: ديگر‌ گوشت برزيلي نمي‌خوريم

محمدرضا اسكندري، وزير جهاد کشاورزي گفت: ايران نه تنها ديگر به محصولاتي چون پنير دانمارکي، مرغ فرانسوي، گوشت قرمز برزيلي و غيره وابسته نيست، ‌بلکه در همه اين محصولات به مرز خودکفايي رسيده است و فرآورده‌هاي کشاورزي خود را به 85 کشور گوناگون جهان صادر مي‌کند.اسكندري روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: تنها در سال 1386 بيش از سه ميليارد و هفتصد ميليون دلار از محصولات کشاورزي ايران به صورت‌ خام و فرآوري شده به دست‌کم 85 کشور جهان صادر شد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال‌هاي آينده افزايش بسيار بيشتري داشته باشد.وي تصريح كرد:‌ ايران با داشتن تنوع اقليمي مناسب بستر توليد طيف وسيعي از محصولات باغي گرمسيري، نيمه گرمسيري و سردسيري را داراست.اسكندري گفت: امکانات و توانايي‌هاي بالقوه برای توسعه کمي و کيفي محصولات باغي به همراه بستر سازي‌هاي مناسبي که در اين زمينه صورت گرفته است، ايران را در آينده نه چندان دور به عنوان يکي از صادرکنندگان مهم محصولات باغي و فرآورده‌هاي آن در خاورميانه تبديل خواهد کرد.وي خاطرنشان كرد: بنا بر ارقام موجود با وجود بروز خشکسالي در بيشتر مناطق کشور، سطح زيرکشت باغ‌ها همواره سير صعودي نشان داده و توليد و عملکرد در واحد نيز افزايش داشته است. اين در حالي است که با اجراي طرح‌هاي مختلف در راستای توسعه و اصلاح باغ‌‌هاي موجود، گام مؤثري در زمينه توسعه کشاورزي برداشته شده است. به گونه‌ای که با به زيرکشت در آوردن سطح وسيعي از اراضي مستعد کشور براي توليد زيتون و انجام کار‌هاي بهبود زراعي و به نژادي اين محصول، ‌سطح زيرکشت آن از 4800 هکتار در سال 1356 به حدود 130 هزار هکتار در سال 1386 رسيد.اسکندري دیگر فعاليت‌هاي چشمگير در حوزه باغباني را افزايش سطح زيرکشت پسته و اصلاح و بهبود وضعيت باغ‌هاي درجه دو و سه اين محصول به منظور ساماندهي باغ‌هاي موجود و افزايش صادرات آن، عنوان کرد.