نرخ ارزهاي ‌خارجي و سكه در بازار تهران

هر يورو امروز دوشنبه در بازار تهران 13392 ريال‌ فروخته‌ شد. نرخ هر دلار آمريکا 9893 ريال ‌است و هر پوند انگليس 14767 ريال‌ فروخته‌ شد. صد ين‌ ژاپن 9817 ريال‌ و فرانک‌ سوئيس 8728 ريال‌ فروش‌ رفت. قيمت هر دلار كانادا 8052 ريال بود.نرخ‌ حواله‌ دلار آمريکا و يورو هم‌ به‌ ترتيب 9958 و 13460 ريال‌ است‌‌.هر يورو در بانک‌ ملي ايران 13371 ريال‌ خريداري‌ و 13420 ريال‌ فروخته‌ شد.‌در بانک‌ ملي‌ ايران،‌ نرخ‌ خريد هر دلار آمريکا 9855 ريال‌ و نرخ‌ فروش‌ 9890 ‌ريال است.قيمت‌ خريد و فروش هر‌ پوند انگليس‌ 14716 و 14796 ريال‌، صد ين‌ ژاپن 9779 و 9839 ريال‌ و فرانک‌ سوئيس 8758 و 8813 ريال‌ اعلام‌ شده است‌‌.نرخ‌ مرجع هر يورو و پوند انگليس‌ امروز دوشنبه در بانک‌ مرکزي 13371 و 14713 ريال اعلام‌ شد.نرخ‌ مرجع دلار آمريکا 9855 ريال، صد ين‌ ژاپن 9772 ريال و فرانک‌ سوئيس 8754 ريال‌ است‌.قيمت سکه بهار آزادي در بازار تهران:هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار آزادي‌ طرح جديد امروز دوشنبه در بازار تهران2 ميليون‌ 143 هزار ريال فروخته‌ شد.قيمت هر قطعه‌ سکه‌ نيم‌ بهارآزادي نيز 1109300 ريال بود.همچنين هر قطعه‌ سکه‌ ربع بهار آزادي 555800 ريال فروخته شد‌‌.