آگاهی پیامکی نمایندگان از برکناری منطقی

عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: كميسيون در جريان بركناري منطقي مديرعامل سابق ايران خودرو نبود و از طريق SMS از بركناري منطقي آگاه شديم.محسن كوهكن، عضو هيأت رئيسه مجلس در گفت‌وگو با جام جم آنلاين در پاسخ به اين كه آيا مجلس در جريان بركناري منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو بوده است، گفت: ما اطلاعي از اين موضوع نداشتيم و از طريق SMS از بركناري منطقي آگاه شديم.وي در پاسخ به اين كه آيا كميسيون صنايع و معادن مجلس در جريان موضوع بود، گفت: با توجه به اينكه كميسيون ديروز جلسه داشت و هيچ بحثي در اين زمينه نشد، پيش بيني ما اين است كه كميسيون صنايع و معادن مجلس درجريان نبود، چون اگر با خبر بود در بخش اخبار كميسيون به عنوان يك خبر مطرح مي‌شد.