بازگشت شاراپوا پس از بهبودي كامل

منابع خبري از قول فدراسيون جهاني تنيس، بازگشت شاراپوا پس از بهبودي كامل را تاييد كرده اند.

به گزارش فارس و به نقل از ماركا، ماريا شاراپوا كه از ناحيه كتف آسيب جدي ديده بود، چند ماه پيش از ناحيه زانوي راست نيز مصدوم شد؛ اما گويا به طور كامل بهبودي پيدا كرده و براي شركت در ديدارهاي جهاني پيش روي خود كاملا آماده است.

شاراپوا براي اولين قدم رسمي، خود را براي جايزه بزرگ پاريس آماده مي كند.